Charity

From Tony Jacob

Jag samlar in pengar till några barn i Afrika som inte har någon att betala för deras sjukvårdskostnader och för deras skolbok och skolnävar.

Support this campaign

Subscribe to follow campaign updates!

Campaign Wall

Join the Conversation

Sign in with your Facebook account or

Help Tony raise $20,000 by making a donation.