COVID-19 kaukės senelių namams/Masks for elderly people

COVID-19 kaukės senelių namams/Masks for elderly people

From Mykolas Žilinskas ir Mindaugas Gudynas

Renkami pinigai nupirkti COVID-19 kaukes VšĮ Šilavoto globos namams (Lietuva, Kaunas). Raising money for COVID-19 masks for Šilavoto adult foster home (Lithuania, Kaunas).

Mykolas Žilinskas ir Mindaugas Gudynas

Contact
Support this campaign

Subscribe to follow campaign updates!

More Info

Šiuo sunkiu pandemijos laikotarpiu didžiausios rizikos grupei priklauso vyresnio amžiaus žmonės. Todėl mes ir organizuojame šią paramą, kad galėtume paaukoti ir padėti jiems apsisaugoti šiuo sunkiu laikotarpiu. 

Aukoti taip pat galima tiesiogiai į mano (Mindaugo Gudyno) sąskaitą, nurodžius mokėjimo paskirtyje: „Auka senelių namams“:

 LT06 3500 0100 0500 3476

In this difficult period of pandemic, older people are at the greatest risk. That is why we are doing this support so that we can sacrifice and help them protect themselves during these difficult times.

You can also donate directly to us (Mindaugas Gudynas) indicating payment as "Donation to adult foster home":

LT06 3500 0100 0500 3476

Campaign Wall

Join the Conversation

Sign in with your Facebook account or